FLETTNER ROTOR

Opdracht

De hoofdvraag is: Hoe ziet het ontwerp van een Flettnerrotor voor de toepassing op zeewaardige vrachtschepen er uit? De opdracht luidt: Maak een conceptontwerp van een Flettnerrotor voor de toepassing op zeewaardige vrachtschepen.

Magnus Effect

Een Flettnerrotor kan als werktuig gebruikt worden om volgens de werking van het Magnus effect uit windenergie stuwkracht op te wekken. Een Flettnerrotor wordt belast door de opgewekte stuwkracht en door versnellingen van het zeeschip waar het zich op bevindt, waarvan zijn eigen opgewekte stuwkracht veruit de grootste belasting op de rotor is. Deze krachten zijn bepaald door een VG3300 vrachtschip en een kortstondige windbelasting van windkracht 12 als uitgangspunten aan te nemen. Op basis van bestaande ontwerpen is een model van de Flettnerrotor opgesteld dat bestaat uit een draaiende rotorpijp om een rotorframe met aan de boven en onderzijde van het rotorframe lagering en met een steunconstructie die de rotorpijp aan het frame bevestigt. Deze onderdelen zijn geconstrueerd en samengevoegd waarbij een vergelijking is gemaakt tussen een homogene rotorbuis en een vakwerkconstructie als rotorframe.